Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Ông Akihito Chuma và Ông Kenichi Takagi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20/09/2022

1. Thông tin các nhà đầu tư:

- Ông Akihito Chuma, sinh ngày 04/7/1978, quốc tịch: Nhật Bản, hộ chiếu số: TK4380495 do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 10/05/2011; địa chỉ thường trú: 323-3 Oritu, Kashima-shi, Ibaraki-ken, Nhật Bản.

- Ông Kenichi Takagi, sinh ngày 31/3/1979, quốc tịch: Nhật Bản, hộ chiếu số: TK4382174 do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 23/5/2011; địa chỉ thường trú: 518-1 Asahimachi, Kasama-shi, Ibaraki-ken, Nhật Bản.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Sanshin Asia

- Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng chứng nhận lần đầu ngày 29/8/2014.

- Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH Sanshin Châu Á.

- Mục tiêu và phạm vi kinh doanh: Thực hiện quyền xuất khẩu sản phẩm; thi công xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phòng số 1001C, tầng 10, Tòa nhà Việt Úc, số 2/16D Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Tổng vốn đầu tư: 1.865.600.000 VNĐ tương đương 88.000 USD, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 1.865.600.000 VNĐ tương đương 88.000 USD.

- Thời hạn thực hiện dự án: 30 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (ngày 29/8/2014).

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225) 3841008    Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Vũ Thị Thu Hiền       

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Điện thoại: 0911.112.186

- Email: vuthithuhien.khdt@haiphong.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.