Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Lee Ying Kuei liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

14/11/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Họ tên: LEE YING KUEI                     Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 15/6/1949                           Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan)    

- Hộ chiếu số: 131858563; ngày cấp: 07/6/2001; Nơi cấp: Đài Loan

- Địa chỉ thường trú: 6F-3, No.146, Wunsing Road, Gueishan Township, Taoyuan Country, Taiwan

- Chỗ ở hiện tại: 6F-3, No.146, Wunsing Road, Gueishan Township, Taoyuan Country, Taiwan

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH PHONG ĐẠT

- Mục tiêu và quy mô dự án: Sản xuất gia công các loại hàng may mặc. Ít nhất 80% sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu, số sản phẩm còn lại tiêu thụ tại Việt Nam.

- Địa điểm thực hiện dự án: khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

- Diện tích sử dụng đất: 3.500m2

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 5.931.100.000 (Năm tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu một trăm ngàn) đồng, tương đương 370.000 (Ba trăm bảy mươi ngàn) đô la Mỹ, trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư: 4.985.330.000 (Bốn tỷ chín trăm tám mươi lăm triệu ba trăm ba mươi ngàn) đồng, tương đương 311.000 (Ba trăm mười một ngàn) đô la Mỹ.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm kể từ ngày 26/10/2005

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phong Đạt

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên

- Địa chỉ trụ sở chính: khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất gia công các loại hàng may mặc

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 4.985.330.000 đồng

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: HSU CHEN HO             Giới tính: Nam     

- Chức danh: Tổng Giám đốc        Ngày sinh: 25/4/1955     Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan)

- Hộ chiếu số: 135005132

- Ngày cấp: 11/3/2004                  Nơi cấp: Đài Loan

- Địa chỉ thường trú: 3 Lane 71 Wu-Fu 6 Road, WuFu Village Lu-Chu Hsiang Taoyuan, Hsien, Taiwan

- Chỗ ở hiện tại: khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ cơ quan: 17 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: 02923 833 631                  Email:         sokhdt_pkt@cantho.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Lê Hồng Thảo Nguyên

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Điện thoại: 02923 833 631                 Email: sokhdt_pkt@cantho.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.