Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu các nhà đầu tư ông Thiều Quang Thọ, ông Lâm Kỳ Chân, ông Hàn Đông Phương liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

14/11/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

Nhà đầu tư thứ nhất:

- Họ tên: Thiều Quang Thọ                     Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 14/01/1962                         Quốc tịch: Hoa Kỳ         

- Hộ chiếu số: 429808078; ngày cấp: 07/9/2007; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

- Địa chỉ thường trú: 12340 Littlefield Dr, Frisco, Texas 75035, Hoa Kỳ

- Chỗ ở hiện tại: 12340 Littlefield Dr, Frisco, Texas 75035, Hoa Kỳ

Nhà đầu tư thứ hai:

- Họ tên: Lâm Kỳ Chân                          Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 14/11/1976                         Quốc tịch: Việt Nam      

- Chứng minh nhân dân số: 361623489; ngày cấp: 01/6/2011; Nơi cấp: Công an thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ thường trú: số 95/9 khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

- Chỗ ở hiện tại: số 95/9 khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Nhà đầu tư thứ ba:

- Họ tên: Hàn Đông Phương                    Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 10/7/1964                           Quốc tịch: Việt Nam      

- Chứng minh nhân dân số: 361272004; ngày cấp: 22/7/2004; Nơi cấp: Công an thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ thường trú: số 366A/10 Cách mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

- Chỗ ở hiện tại: số 366A/10 Cách mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY PHỤC VỤ SẢN XUẤT CÔNG NÔNG NGHIỆP

- Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư phân xưởng thiết kế, chế tạo và sản xuất máy phục vụ công nghiệp và nông nghiệp, các loại máy tự động hóa công nghệ cao. Sản xuất chế tạo chi tiết máy và khuôn mẫu. Sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí chính xác, các chi tiết phụ tùng từ kim loại, cao su, gỗ, nhựa. Dự án thực hiện một số sản phẩm cụ thể như sau:

+ Máy liên hợp (ủi, cuốc, đống cọc, phun cát): 40 tấn/năm

+ Trục bơm gió: 50 tấn/năm

+ Các loại khuôn mẫu: 30 tấn/năm

+ Các loại chi tiết máy: 20 tấn/năm

- Địa điểm thực hiện dự án: Quốc lộ 91, khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

- Diện tích mặt bằng sử dụng:

+ Dùng riêng: 300m2

+ Dùng chung: 2.000m2

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 12.500.000.000 (Mười hai tỷ năm trăm triệu) đồng, tương đương 666.667 (Sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy) đô la Mỹ, trong đó,

+ Vốn góp của nhà đầu tư: 12.500.000.000 (Mười hai tỷ năm trăm triệu) đồng, tương đương 666.667 (Sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy) đô la Mỹ.

+ Vốn huy động: Không

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Quang Thọ

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 91, khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, thiết kế chế tạo các loại máy tự động hóa công nghệ cao. Sản xuất kinh doanh, gia công cơ khí sản xuất chế tạo chi tiết máy và khuôn mẫu. Sản xuất, kinh doanh và gia công các sản phẩm cơ khí chính xác, các chi tiết phụ tùng từ kim loại, cao su, gỗ, nhựa.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 12.500.000.000 đồng, tương đương 666.667 đô la Mỹ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Lâm Kỳ Chân                Giới tính: Nam     

- Chức danh: Giám đốc                 Ngày sinh: 14/11/1976    Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 361623489:

- Ngày cấp: 01/6/2011                  Nơi cấp: Công an thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ thường trú: số 95/9 khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

- Chỗ ở hiện tại: số 95/9 khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ cơ quan: 17 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: 02923 833 631                  Email: sokhdt_pkt@cantho.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Lê Hồng Thảo Nguyên

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Điện thoại: 02923 833 631                 Email: sokhdt_pkt@cantho.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.