Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu các nhà đầu tư ông Kim Hak-Min, ông Chun Gunok, ông Yun Daesik liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

14/11/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

Nhà đầu tư thứ nhất:

- Họ tên: KIM HAK-MIN          Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 01/9/1960               Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M14193708; ngày cấp: 15/5/2012; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại

- Địa chỉ thường trú: CHANGSO-RI, YESAN COUNTY, CHUNGNAM PROVINCE, HÀN QUỐC

- Chỗ ở hiện tại: 36 SHINJEONGHO-GIL 142, ASAN CITY, CHUNGNAM PROVINCE, HÀN QUỐC

- Điện thoại: +82-10-5454-1206   Fax: +82-41-530-1203  Email: hakminsch@gmail.com

Nhà đầu tư thứ hai:

- Họ tên: CHUN GUNOK          Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 12/8/1976               Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M91673364; ngày cấp: 31/12/2010; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại

- Địa chỉ thường trú: 101-1304 SEOHAE GRAND BLUE APARTMENT, 257-20 MUNHWA-RO, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO PROVINCE, HÀN QUỐC

- Chỗ ở hiện tại: 101-1304 SEOHAE GRAND BLUE APARTMENT, 257-20 MUNHWA-RO, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO PROVINCE, HÀN QUỐC

- Điện thoại: +82 1044562589   Fax: +82 41 5332909 Email: ybkorea2013@naver.com

Nhà đầu tư thứ ba:

- Họ tên: YUN DAESIK                   Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 05/4/1963                      Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M21431154; ngày cấp: 01/11/2016; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

- Địa chỉ thường trú: 3F, 45-21, HUIMANG-RO 46BEON-GIL, JANGJAE-RI, BAEBANG-EUP, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, HÀN QUỐC

- Chỗ ở hiện tại: 3F, 45-21, HUIMANG-RO 46BEON-GIL, JANGJAE-RI, BAEBANG-EUP, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, HÀN QUỐC.

- Điện thoại: +82-10-7560-0055     Fax: +82-41-425-0039     Email: yudasi@daum.net

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN KOVI

- Mục tiêu và quy mô dự án: Tư vấn phát triển kinh doanh, tư vấn đầu tư và phát triển công nghiệp (không bao gồm các dịch vụ ngân hàng và tài chính).

- Địa điểm thực hiện dự án: Số 27, đường Ngô Gia Tự, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 100m2

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.059.631.147 (Một tỷ không trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi mốt nghìn, một trăm bốn mươi bảy) đồng, tương đương 50.000 (Năm chục ngàn) đô la Mỹ

- Thời hạn hoạt động của dự án: 10 năm kể từ ngày 27/10/2014

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Kovi

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27, đường Ngô Gia Tự, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động tư vấn quản lý; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn đồ uống; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; Cung ứng lao động tạm thời.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 1.059.631.147 đồng

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: YUN DAESIK            Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc              Ngày sinh: 05/4/1963           Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M21431154

- Ngày cấp: 01/11/2016             Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

- Địa chỉ thường trú: 3F, 45-21, HUIMANG-RO 46BEON-GIL, JANGJAE-RI, BAEBANG-EUP, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, HÀN QUỐC

- Chỗ ở hiện tại: 3F, 45-21, HUIMANG-RO 46BEON-GIL, JANGJAE-RI, BAEBANG-EUP, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, HÀN QUỐC.

- Điện thoại: +82-10-7560-0055  Fax: +82-41-425-0039  Email: yudasi@daum.net

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ cơ quan: 17 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: 02923 833 631                  Email: sokhdt_pkt@cantho.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Lê Hồng Thảo Nguyên

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Điện thoại: 02923 833 631                 Email: sokhdt_pkt@cantho.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.