Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty G1 và ông Kang Rim Goo liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

21/11/2022

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Dự án nhà máy sản xuất lắp ráp đèn Led G-One Vina;

- Mã số dự án: 6533571637;

- Ngày cấp lần đầu: 14/7/2016 và thay đổi lần thứ 2 ngày 10/5/2017;

- Địa điểm thực hiện dự án: Thuê lại nhà xưởng số 4B thuộc “Dự án nhà máy sản xuất lắp ráp xe đạp điện và xây dựng nhà xưởng cho thuê” của Công ty TNHH Sufat Việt Nam, KCN Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Năm 2018;

2. Thông tin về nhà đầu tư:

Nhà đầu tư thứ nhất:

- Tên nhà đầu tư: CÔNG TY G1; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 124-39-16716 do cơ quan thuế quận Hwaseong cấp ngày 10/02/2006;

- Địa chỉ trụ sở chính: 34-32, Hwalcho-gil 15 beon-gil, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc;

- Đại diện theo Pháp luật: Ông Jung Wan Ho; Sinh ngày 18/11/1965; Quốc tịch: Hàn Quốc; Hộ chiếu số M15933893 do Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc cấp ngày 26/8/2013; Nơi đăng ký địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: 214-103 hyundai APT, 448 wolpi-dong Sangnok-gu, An san-si Gyeonggi-do, Hàn Quốc;  Chức vụ: Giám đốc.

Nhà đầu tư thứ hai: Ông KANG RIM GOO; Sinh ngày 25/3/1960; Quốc tịch: Hàn Quốc; Hộ chiếu số M90625311 do Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc cấp ngày 6/5/2015; Nơi đăng ký địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: 59-4, 198 Poong, Nyon Ro, Doek Gu, Cheong Ju City, Chung Buk Provine, Hàn Quốc

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY TNHH G – ONE VINA;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900995171 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên chứng nhận lần đầu ngày 20/07/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 27/3/2017;

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Minh Đức, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Địa chỉ cơ quan: Số 613, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

- Điện thoại: 02213.942.862; Email: bqlkcn@hungyen.gov.vn.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Phạm Xuân Khoa;

- Chức danh: Trưởng phòng - Phòng Quản lý Đầu tư;

- Đơn vị công tác: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Địa chỉ: Số 613, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

- Điện thoại: 0221.3942.864; Email: xuankhoahyiza@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.