Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần Gạch ngói không nung Phú Hưng Long Hà Tĩnh liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

30/12/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Gạch ngói không nung Phú Hưng Long Hà Tĩnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3002026263 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2016, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 05 tháng 8 năm 2016.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam;

- Điện thoại: 0396568568; địa chỉ email: gachkhongnungphlht@gmail.com.

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ tên: Nguyễn Đình Tám; Giới tính: Nam.

- Ngày sinh: 20/6/1976; Dân tộc: Kinh;   Quốc tịch: Việt Nam.

- Chứng minh nhân dân số: 187610850.

- Ngày cấp 12/6/2013; Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm 2, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam;

- Chỗ ở hiện nay: tiểu khu 2, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

- Số điện thoại: 0979.642.264; Email: tamhado79@gmail.com.

- Chức vụ: Giám đốc.

2. Thông tin về dự án đầu tư

2.1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG PHÚ HƯNG LONG.

2.2. Mục tiêu dự án: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim khác chưa được phân vào đâu (sản xuất gạch ngói không nung).

2.3. Quy mô dự án:

Sản xuất sản phẩm gạch, ngói không nung công suất 33 triệu viên/năm (gồm gạch không nung 6 lỗ công suất 14 triệu viên/năm; gạch không nung 2 lỗ công suất 08 triệu viên/năm; gạch không nung đặc công suất 08 triệu viên/năm; ngói màu công suất 03 triệu viên/năm). Trong đó:

- Giai đoạn 1: Sản xuất sản phẩm gạch, ngói không nung công suất 21,8 triệu viên/năm (gồm gạch không nung 6 lỗ công suất 08 triệu viên/năm; gạch không nung 2 lỗ công suất 06 triệu viên/năm; gạch không nung đặc công suất 06 triệu viên/năm; ngói màu công suất 1,8 triệu viên/năm).

- Giai đoạn 2: Tăng công suất sản xuất sản phẩm gạch, ngói không nung thêm 11,2 triệu tấn/năm (gồm gạch không nung 6 lỗ công suất 06 triệu viên/năm; gạch không nung 2 lỗ công suất 02 triệu viên/năm; gạch không nung đặc công suất 02 triệu viên/năm; ngói màu công suất 1,2 triệu viên/năm)

2.4. Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

2.5. Diện tích đất sử dụng: 29.892m2.

2.6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 65.975.946.000 VND (sáu mươi lăm tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn đồng), trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 23.000.000.000 VND (hai mươi ba tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 34,86% tổng vốn đầu tư.

Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:

Công ty cổ phần Gạch ngói không nung Phú Hưng Long Hà Tĩnh góp 23.000.000.000 VND (hai mươi ba tỷ đồng), bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 100%, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

2.7. Thời hạn hoạt động của dự án: 36 năm 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

2.8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Hoàn thành xây dựng nhà xưởng số 01, số 02, số 03, văn phòng điều hành, trạm cân, hàng rào, nhà nghỉ ca, trạm điện; nhà để xe, bê nước, trạm biến áp, hệ thống cấp thoát nước, sân đường nội bộ, cây xanh thảm cỏ giai đoạn 1; mua sắm máy móc thiết bị sản xuất giai đoạn 1: Tháng 10/2016;

- Hoàn thành xây dựng nhà xưởng số 04, số 05; khu xử lý nước thải; nhà để xe, bể nước, hệ thống cấp thoát nước, sân đường nội bộ, cây xanh thảm cỏ giai đoạn 2; mua sắm máy móc thiết bị sản xuất giai đoạn 2: Tháng 3/2019.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ cơ quan: xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 0989.833.305. 

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Vũ Ngọc Thành.

- Chức danh: Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

- Đơn vị công tác: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 0983.252.338; Email: vuthanhkcn@gmail.com

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.