Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Profi Game S.R.O liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/01/2023

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Profi Game S.R.O.

- Giấy chứng nhận đăng ký thương mại số 28379233, do Tòa án Thương mại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc cấp ngày 14/4/2008.

- Địa chỉ trụ sở chính: Praha 10-Vinohrady, Korunní 1302/88. PSČ 101 00.

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Vlastimil Hejsek; Giới tính: Nam;

- Chức danh: Giám đốc;

- Sinh ngày: 13/8/1962; Quốc tịch: Áo;

- Hộ chiếu số: P 2601293, do Tòa thị chính thành phố cấp ngày 10/08/2007.

- Nơi đăng ký thường trú: Nad Prehradou 843, 264 01 Sedlčany, Czech Republic.

- Chỗ ở hiện nay: Nad Prehradou 843, 264 01 Sedlčany, Czech Republic.

2. Thông tin về dự án đầu tư

2.1. Tên dự án đầu tư: EURO STAR HOTEL.

2.2. Mục tiêu dự án: Dự án đầu tư tại Việt Nam với hoạt động kinh doanh chính là thực hiện cung cấp dịch vụ khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống và các dịch vụ đi kèm; góp phần chuyển dịch cơ cấu, giải quyết việc làm cho người lao động; mang lại lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư.

2.3. Quy mô dự án: Khách sạn cao 12 tầng với 120 phòng các loại: phòng đơn, phòng đôi, phòng ba, phòng căn hộ, phòng tổng thống. Bên cạnh đó còn có hệ thống các khu vực dịch vụ dành cho khách hàng (khu nhà hàng, khu hội nghị, khu xông hơi, massage, khu cửa hàng lưu niệm và các dịch vụ phụ trợ khác).

2.4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

2.5. Diện tích đất sử dụng: 15.000 m2.

2.6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng), tương đương 25.000.000 USD (Hai mươi lăm triệu đô la Mỹ), trong đó: Vốn tự có 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng).

2.7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2.8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Dự án sẽ được hoàn thành xây dựng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và bàn giao mặt bằng.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp:

+ Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH EURO STAR HOTEL

+ Tên tiếng Anh: EURO STAR HOTEL COMPANY LIMITED

+ Tên viết tắt: EURO STAR HOTEL CO.,LTD

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam (nay là phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam).

- Ngành nghề kinh doanh:

TT

Tên ngành

Mã ngành

1

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

2

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

5610

3

Dịch vụ phục vụ đồ uống

5630

 

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng), tương đương 10.000.000 USD (Mười triệu đô la Mỹ).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên: RADIM ŠETINA; Giới tính: Nam;

- Chức danh: Giám đốc;

- Sinh ngày: 04/09/1978; Quốc tịch: Czech;

- Hộ chiếu số: 38555113, do Tòa thị chính thành phố cấp ngày 10/8/2007.

- Nơi đăng ký thường trú: Sedlec - Prčice, Benešovská 128, PSČ 257 92,  Czech Republic.

- Chỗ ở hiện nay: Sedlec - Prčice, Benešovská 128, PSČ 257 92, Czech Republic.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ cơ quan: xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 0989.833.305. 

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Vũ Ngọc Thành.

- Chức danh: Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

- Đơn vị công tác: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 0983.252.338; Email: vuthanhkcn@gmail.com

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.