Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH May Yên Dũng (người đại diện theo pháp luật là ông Lee Ho Gyoon) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

17/01/2023

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Họ tên: Lee Ho Gyoon                               Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 10/3/1958                                Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M85660833; ngày cấp: 30/12/2015; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú: 13-3 Pho Dong, Siheung-Si, Gyeonggi-do, Seoul, Hàn Quốc.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án: NHÀ MÁY MAY YÊN DŨNG

-  Mục tiêu dự án: Sản xuất các sản phẩm ngành may chất lượng cao, may gia công xuất khẩu.

- Quy mô dự án: 1.900.000 sản phẩm/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo (nay là tổ dân phố 4, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Xây dựng Hương Tiến).

- Diện tích sử dụng: 1.766m2.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 4.830.000.000 VNĐ (Bốn tỷ, tám trăm ba mươi triệu đồng), bằng 100% vốn góp.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 15 (mười lăm) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đi vào hoạt động tháng 10/2013.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH May Yên Dũng.

- Mã số doanh nghiệp: 2400649473 do do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 02/10/2013 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 25/4/2017.

- Địa chỉ trụ sở: Tiểu Khu 4, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Lee Ho Gyoon                               Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 10/3/1958                                Quốc tịch: Hàn Quốc

- Chức danh: Giám đốc.

- Hộ chiếu số: M85660833; ngày cấp: 30/12/2015; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú: 13-3 Pho Dong, Siheung-Si, Gyeonggi-do, Seoul, Hàn Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Gia Thiều – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204.3854.317

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Loan

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Điện thoại: 0987.041.035

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấp dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.