Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Hồng Đặng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

02/02/2023

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Hồng Đặng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6400005370 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp thay đổi lần thứ 6, ngày 08/7/2013.

- Địa chỉ Trụ sở chính: Xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Gia Khải; chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên; sinh ngày: 08/02/1971; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 011857893; ngày cấp:13/7/2011; nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội; địa chỉ thường trú: Số 11, tổ 101, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; địa chỉ liên lạc: Số 232A, tổ 40, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Xây dựng nhà máy chế biến mít xuất khẩu.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 26/GP-UBND, do UBND tỉnh Đắk Nông cấp ngày 29/11/2005.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ cơ quan: đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 02613.544.333      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thanh Hoàng Vũ.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0988.904.717        Email: vugn1981@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu Nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.