Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Brian David Kekich, Mark Emmanuel Nerney, Sean David Nerney liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

10/05/2023

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIA.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3234058005 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 25/4/2016.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xưởng C13b, Đường 4, khu xưởng dịch vụ Kizuna 2, Lô B4, B3, một phần lô B7, một phần lô B8, khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

- Dự án đầu tư ngừng hoạt động từ 01/6/2022 (theo thông tin từ Công ty CP Kizuna JV – bên cho thuê nhà xưởng).

2. Thông tin về nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư thứ nhất: Ông BRIAN DAVID KEKICH; quốc tịch Hoa Kỳ, sinh ngày 29/01/1985, hộ chiếu số 452067495 cấp ngày 22/11/2010 tại Hoa Kỳ; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 256 Đường Spring #313 St. Paul MN 55102 Hoa Kỳ; chỗ ở hiện nay: 256 Đường Spring #313 St. Paul MN 55102 Hoa Kỳ; điện thoại: +1-612-387-4144; email: brian@winkingseal.com.

- Nhà đầu tư thứ hai: Ông MARK EMMANUEL NERNEY; quốc tịch Hoa Kỳ, sinh ngày 29/6/1982, hộ chiếu số 505626533 cấp ngày 29/4/2014 tại Hoa Kỳ; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 36 Đường Ah Hood #04-01 329980 Singapore; chỗ ở hiện nay: 36 Đường Ah Hood #04-01 329980 Singapore; điện thoại: +65 9128 2531; email: mark@winkingseal.com.

- Nhà đầu tư thứ ba: Ông SEAN DAVID NERNEY; quốc tịch Hoa Kỳ, sinh ngày 24/12/1983, hộ chiếu số 482520187 cấp ngày 04/01/2011 tại Hoa Kỳ; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 36 Đường Ah Hood #04-01 329980 Singapore; chỗ ở hiện nay: 36 Đường Ah Hood #04-01 329980 Singapore; điện thoại: +65 8233 4958; email: sean@winkingseal.com.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

- Địa chỉ cơ quan: Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam

- Điện thoại: +84 272 3825446; email: anhvu@longan.gov.vn

4. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Ông Nguyễn Anh Vũ

- Chức danh: Trưởng phòng

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

- Địa chỉ: Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam

- Điện thoại: 0908503988; email: anhvu@longan.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.