Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Nắng Đà Lạt liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/06/2023

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Nắng Đà Lạt

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5800930099, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 30/8/2010.

- Địa chỉ Trụ sở chính: số 02A Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Đoàn Hữu Tiến;                   Giới tính:  Nam;

Chức vụ: Giám đốc;

Sinh ngày: 14/4/1960; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh nhân dân số: 100 049 196; ngày cấp: 26/5/2004; nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh;

Địa chỉ thường trú: tổ 101, khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

2. Thông tin về dự án đầu tư:

a) Tên dự án đầu tư: NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH, QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG.

b) Mục tiêu dự án: Nuôi cá nước lạnh, quản lý bảo vệ rừng; góp phần bảo vệ và phát triển rừng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân và góp phần tăng thu ngân sách tại địa phương.

c) Quy mô dự án: Tổng diện tích đất thực hiện dự án: 84,24 ha, trong đó:

- Quản lý bảo vệ rừng: 31,86 ha;

- Trồng rừng thông (trên diện tích đất trống được phép trồng rừng): 45,88 ha;

- Diện tích đất phục vụ để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của dự án khoảng 6,5 ha, bao gồm:

+ Xây dựng hệ thống bể ươm cá giống quy cách: 600 m2 mặt nước

+ Hệ thống bể nước chứa: 1.200 m3

+ Hệ thống mương máng cấp thoát nước: 350m

+ Đập nước: 4 ha

+ Xây dựng hệ thống đường giao thông:

  • Đường giao thông khu bể ươm: 240m
  • Đường đạo quanh hồ: 480m

+ Xây dựng nhà quản lý và nhà công nhân viên: 500 m2

+ Xây dựng nhà ươm giống: 120 m2

Phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực, Doanh nghiệp có trách nhiệm tự thỏa thuận bồi thường với các hộ dân.

d) Địa điểm thực hiện dự án: Tại một phần tiểu khu 148B, phường 5 và tiểu khu 148A, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

đ) Tổng vốn đầu tư: 75 tỷ đồng. Trong đó: Vốn tự có của Công ty là 50 tỷ đồng, vốn vay là 25 tỷ đồng.

e) Thời gian thực hiện dự án: 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

- Địa chỉ cơ quan: tầng 2, Trung tâm hành chính, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đổng.

- Điện thoại: 02633 822254      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Trang.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế ngành - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0832723838         

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu Nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.