Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư BITTSUM INC liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

09/06/2023

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân: BITTSUM INC

- Giấy phép thành lập số 551-88-01223.

- Ngày cấp: ngày 08 tháng 10 năm 2018. Cơ quan cấp: Hàn Quốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: 98, Gasan Digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

- Họ tên:  HAN SANGWOO                   Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc        Ngày sinh: 19/4/1966     Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M30635111 cấp ngày 04 tháng 3 năm 2021 tại Hàn Quốc;

- Thường trú tại: 10-1308 (Shincheon-dong, Jangmi APT), 104 Olympic-ro 35 gil, Songpa-gu, Seoul, Korea.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BITTSUM VINA.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7615303530. Ngày cấp lần đầu: 16/11/2018, thay đổi lần thứ tư ngày 19/11/2021.

- Mục tiêu dự án: Sản xuất, cắt may sản phẩm vải các loại (có công đoạn in).

- Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 6, Khu công nghiệp Nhơn Trạch III - giai đoạn 2, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; thuê nhà xưởng với diện tích 1.296 m2 của Công ty Cổ phần Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản đến hết ngày 31 tháng 11 năm 2024.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 400.000 USD. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 250.000 USD, chiếm tỷ lệ 62,5% tổng vốn đầu tư.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày 16/11/2018.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BITTSUM VINA.

- Số GCNĐKDN: 3603602176 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày: ngày 23 tháng 11 năm 2018.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 6, Khu công nghiệp Nhơn Trạch III - giai đoạn 2, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.251.3892378; Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Ông Nguyễn Trung Thành.

- Chức danh: Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Điện thoại: 084.251.3891945; DĐ: 0913.833734; Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn;

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.