Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần IK Han Tech liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

10/07/2023

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần IK Han Tech.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 131-81-93855 do Cục Thuế Nam In, Hàn Quốc cấp ngày 01/11/2000, cấp lại ngày 08/5/2006;

- Địa chỉ: Inchon, Yon Su Ku Oc Ryon Dong 194-79, Hàn Quốc;

- Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Lee Ki Hwang                            Giới tỉnh: Nam

Quốc tịch: Hàn Quốc                                   Ngày sinh: 05/5/1962

Hộ chiếu số: IC0885190 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 10/8/2005;

Địa chỉ thường trú: A-101, Sin A mention, 820-2 Dongchun - Dong, Yonsu - Gu, Incheon, Hàn Quốc.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CONTAINER (FIBC BAG) XUẤT KHẨU VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN.

2. Mục tiêu dự án:

Sản xuất bao bì container (FIBC bag) xuất khẩu và các sản phẩm liên quan.

3. Quy mô dự án:

Tổng sản lượng sản xuất bao bì container (FIBC bag) xuất khẩu và các sản phẩm liên quan: khoảng 2.000.000 sản phẩm/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 71.760.000.000 (Bảy mươi mốt tỷ bảy trăm sáu mươi triệu) đồng tương đương 4.485.000 (Bốn triệu bốn trăm tám mươi lăm nghìn) đô la Mỹ.

6. Thời hạn hoạt động của dự án: đến ngày 08/5/2032.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn IK Han Việt Nam;

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bao bì container (FIBC bag) xuất khẩu và các sản phẩm liên quan.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 59.680.000.000 (Năm mươi chín tỷ sáu trăm tám mươi triệu) đồng tương đương 3.730.000 (ba triệu bảy trăm ba mươi nghìn) đô la Mỹ.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ cơ quan: Số 40 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 02113.862.480

- Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thu Hiền

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: 40 Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 02113 842 743

- Email: hiennt12@vinhphuc.gov.vn.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.