Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Lee Byung Hee liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

10/07/2023

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Nhà đầu tư: Lee Byung Hee. Hộ chiếu số GK 0562650 cấp ngày 22/07/2000;

- Địa chỉ: 584-2, Pajang dong, Jang gan Ku, Swon, Hàn Quốc.

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư (ghi bằng chữ in hoa): DỰ ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BỘT VÀ HẠT CARBONATCANXIN (CACO3).

2. Mục tiêu dự án:

- Sản xuất bao container;

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu bột và hạt CarbonatCanxin (CaCo3), năm sản xuất ổn định sản lượng đạt được như sau:

+ Bột Carbonat Canxi (CaCo3): 16.800 MT;

+ Hạt Carbonat Canxi (CaCo3): 26.400 MT.

3. Quy mô dự án:

Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu bột và hạt CarbonatCanxin (CaCo3), năm sản xuất ổn định sản lượng đạt được như sau:

+ Bột Carbonat Canxi (CaCo3): 16.800 MT;

+ Hạt Carbonat Canxi (CaCo3): 26.400 MT.

4. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 6.885.513 (sáu triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn năm trăm mười ba) đô la Mỹ.

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 30 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tasco Việt Nam

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu bột và hạt Carbonat Canxin (CaCo3).

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 2.482.000 (hai triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn) đô la Mỹ.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ cơ quan: 40 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 02113.862.480

- Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thu Hiền

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: 40 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211 3 842 743

- Email: hiennt12@vinhphuc.gov.vn.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.