Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Găng tay AMY LA liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

03/07/2023

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT GĂNG TAY Y TẾ.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5800100374 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 24/3/2021.

- Địa điểm thực hiện dự án: Một phần nhà xưởng K3-8, Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

- Dự án đầu tư ngừng hoạt động từ tháng 07/2021 (theo thông tin từ Công ty CP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh – chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng).

2. Thông tin về nhà đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY AMY LA, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101975854 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 25/01/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu K3-8, Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam. Số điện thoại: 0825355555; địa chỉ email: sales@amygroup.net.

Người đại diện theo pháp luật gồm:

1. Ông DƯƠNG ĐỨC ANH, sinh ngày 15/8/1988, quốc tịch Việt Nam, Căn cước công dân số 038088012037 cấp ngày 28/9/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư; địa chỉ thường trú: TDP Cáo Đỉnh 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; chỗ ở hiện tại: TDP Cáo Đỉnh 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; số điện thoại: 0787790000; địa chỉ email: ducanh@amygroup.net; chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông PHẠM VĂN ĐỆ, sinh ngày 09/8/1991, quốc tịch Việt Nam, Căn cước công dân số 037091003210 cấp ngày 01/3/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư; địa chỉ thường trú: Xóm 4, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam; chỗ ở hiện tại: Xóm 4, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam; số điện thoại: 0388227777; địa chỉ email: info@amygroup.net; chức vụ: Tổng Giám đốc.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

- Địa chỉ cơ quan: Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam

- Điện thoại: +84 272 3825446; email: anhvu@longan.gov.vn

4. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Ông Nguyễn Anh Vũ

- Chức danh: Trưởng phòng

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

- Địa chỉ: Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam

- Điện thoại: 0908503988; email: anhvu@longan.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.