Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Kinh doanh sản xuất chế biến nông sản Kim Hòa liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

06/10/2023

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty TNHH Kinh doanh sản xuất chế biến nông sản Kim Hòa.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100398331 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 12/11/2009.

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Hà Minh Phẩm;

- Chức vụ: Giám đốc; Ngày sinh: 01/7/1947; Quốc tịch Việt Nam;

- Chứng minh nhân dân số: 020078848; Ngày cấp: 25/5/1995; Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 33/9B, Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chỗ ở hiện nay: Ấp Hướng Bình; xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

2. Thông tin về dự án đầu tư: Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 58121000053 ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh Trà Vinh:

- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU.

- Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu, công suất 1.000 tấn/năm (nhân điều).

- Địa điểm thực hiện dự án: Ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 3.000.000.000. (Ba tỷ đồng)

- Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Khởi công tháng 12/2009;

+ Hoàn thành và đưa vào sản xuất tháng 3/2010.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ cơ quan: 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294 3753 839.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Cao Đăng Linh.

- Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0913.980.068 , Email: cdlinhtv@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.