Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Ông Kim Kihwan liên hệ với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

09/10/2023

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Họ tên: Ông Kim Kihwan, Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 20/9/1962, Quốc tịch: Hàn Quốc

- Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu số M74079555; ngày cấp 21/5/2012; nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú: 4-1301 Dongseong Apt., Sinnae ro 128, Jungnang-gu, Seoul, Hàn Quốc.

- Chỗ ở hiện tại: 4-1301 Dongseong Apt., Sinnae ro 128, Jungnang-gu, Seoul, Hàn Quốc.

- Điện thoại: 02.33944471;  Email: idg1390@hanmail.net

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư : NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH JELLA

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất sản phẩm may mặc (có công đoạn thiết kế)

3. Quy mô dự án: 2.000.000 sản phẩm/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô II-12, đường số 19/5A, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

5.  Diện tích mặt bằng dự kiến sử dụng: 3.000 m2.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 10.017.000.000 (Mười tỷ không trăm mười bảy triệu) đồng Việt Nam tương đương 450.000 (Bốn trăm năm mươi ngàn) đô la Mỹ.

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án: 889.400.000 (Tám trăm tám mươi chín triệu bốn trăm ngàn) đồng Việt Nam tương đương 40.000 (Bốn mươi ngàn) đô la Mỹ, bằng tiền mặt, chiếm 8,9 % tổng vốn đầu tư.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: đến ngày 17/6/2047.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Jella

- Loại hình doanh nghiệp: TNHH

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô II-12, đường số 19/5A, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm may mặc

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 889.400.000 đồng (Tám trăm tám mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng Việt Nam) tương đương 40.000 USD (Bố mươi ngàn đô la Mỹ).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Ông Kim Kihwan,  Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc; Ngày sinh: 20/9/1962; Quốc tịch: Hàn Quốc

- Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân : Hộ chiếu số M74079555

- Ngày cấp: 21/5/2012; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

- Địa chỉ thường trú: 4-1301 Dongseong Apt., Sinnae ro 128, Jungnang-gu, Seoul, Hàn Quốc.

- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 12 Bis B3, Chung cư Phúc Yên 1, 31-33 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: 028. 38164969  Email: idg1390@hanmail.net.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  

- Địa chỉ cơ quan: Số 35, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: 028. 3829.0405 Email: hepza@tphcm.gov.vn     

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Phạm Thị Hải

- Chức danh: Trưởng phòng Giám sát và Quản lý Dự án Đầu tư

- Đơn vị công tác: Phòng Giám sát và Quản lý Dự án Đầu tư

- Điện thoại: 028.3823.2574 Email: phamhai.hepza@tphcm.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.