Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Ông Moon Jung Jin và Ông Lee Jang Choon liên hệ với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20/11/2023

I. Thông tin về nhà đầu tư:

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

Ông Moon Jung Jin: sinh ngày 12/5/1967, hộ chiếu số M35300613 do  Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 02/11/2015, địa chỉ thường trú: 1005 Dong 1001 HO Expo Apartment, Inchon, Hàn Quốc, email: james@sumintl.com.

Điện thoại: 01235330539; Fax: +82 32 8327761

2. Nhà đầu tư thứ hai:

Ông Lee Jang Choon: sinh ngày 27/9/1954, hộ chiếu số: M62231372 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 13/8/2010, địa chỉ thường trú: 107-1202 Prugio Apartment, Hayang 1 RO-30, Sangrok-gu, Ansan City, Gyeonggi-do, Hàn Quốc, email:ceo@dyhose.net.

Điện thoại: +82 31 4326037; Fax: +82 31 4326039

II. Thông tin về dự án đầu tư:

1. Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA PVC HANSUM VINA

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ plastic

3. Quy mô dự án: 2.400 tấn sản phẩm/năm

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô số 19, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

5. Diện tích mặt đất sử dụng:  5.100 m2

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 22.326.780.000(Hai mươi hai tỷ ba trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi ngàn) đồng, tương đương 1.020.000 (Một triệu không trăm hai mươi ngàn) đô la Mỹ, trong đó,

- Vốn góp của nhà đầu tư: 15.760.000.000 (Mười lăm tỷ bảy trăm sáu mươi triệu) đồng và tương đương 720.000 (bảy trăm hai mươi ngàn) đô la Mỹ.

- Vốn huy động: 6.566.780.000 (Sáu tỷ năm trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi ngàn) đồng và tương đương 300.000 (Ba trăm ngàn) đô la Mỹ.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 40 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

III. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HANSUM VINA

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 19, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ plastic

- Vốn điều lệ doanh nghiệp: 17.560.000.000 đồng.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Ông Moon Jung Jin        Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám Đốc

- Ngày sinh: 12/5/1967

- Hộ chiếu số M35300613 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 02/11/2015.

- Địa chỉ thường trú: 1005 Dong 1001 HO Expo Apartment, Inchon, Hàn Quốc, email: james@sumintl.com.

IV. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ cơ quan: Đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại: 02353 812848      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Phùng Thị Thủy

- Chức danh: Chuyên viên phòng Công nghiệp

- Đơn vị công tác: Ban Quản lý các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại: 0905689302

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.