Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH khai thác, chế biến tuyển quặng Thông Đạt, Công ty Hữu hạn tập đoàn Bảo Sơn liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

06/12/2023

1. Thông tin về nhà đầu tư

1.1. Nhà đầu tư thứ nhất: Công ty TNHH khai thác, chế biến tuyển quặng Thông Đạt.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1602000251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần thứ 2 ngày 26/3/2008. Địa chỉ: Tổ 8, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Phương Loan, sinh ngày: 11/8/1980, quốc tịch: Việt Nam, chức vụ: Giám đốc, Số chứng minh thư: 060631220, do Công an tỉnh Yên Bái cấp cấp ngày 25/10/2004.

1.2. Nhà đầu tư thứ hai: Công ty Hữu hạn tập đoàn Bảo Sơn.

- Giấy phép kinh doanh số 51018220800585, do Cục quản lý hành chính Công thương Bành Châu, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cấp ngày 04/3/2003. Địa chỉ: Thôn Bảo Sơn, thị trấn Long Môn Sơn, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật: Ông Giả Khanh, sinh ngày: 21/02/1967, Quốc tịch: Trung Quốc, chức vụ: Giám đốc, Số chứng minh thư: 510126196702211416, do Cục Công an thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cấp ngày 14/7/2006.

2. Thông tin về dự án đầu tư

2.1. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản chì kẽm Làng Trang.

2.2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

2.3. Diện tích đất dự kiến sử dụng 50.000 m2 (05 ha).

2.4. Tổng vốn đầu tư: 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ Việt Nam đồng).

2.5. Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty Hữu hạn liên hợp khai phát khoáng nghiệp Bảo Thông Việt Trung.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến, tuyển, luyện các loại khoáng sản chì kẽm.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ Việt Nam đồng).

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông Giả Khanh, sinh ngày: 21/02/1967, Quốc tịch: Trung Quốc, chức vụ: Giám đốc, Số chứng minh thư: 510126196702211416, do Cục Công an thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cấp ngày 14/7/2006.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ cơ quan: Đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 0216.3852.409; Email: sokehoachdautu@yenbai.gov.vn      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Phạm Văn Ánh.

- Chức danh: Trưởng phòng.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 0913357752; Email: ktdn.skhdt@gmail.com

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.