Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư VNC TECHNOLOGY CO.,LTD liên hệ với Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

03/01/2024

1. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án: SHINHAN J&P VIỆT NAM.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án: 4335485471 do Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh chứng nhận lần đầu ngày 24/4/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ 04 ngày 31/7/2020.

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH Shinhan J&P.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số 2300848073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 24/4/2014.

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ (nay là phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh.

- Thời điểm ngừng hoạt động dự án: Từ tháng 07/2022 đến nay.

2. Thông tin về Nhà đầu tư     

- VNC TECHNOLOGY CO.,LTD. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 131-86-58019 do trưởng phòng thuế quận Namincheon, Hàn Quốc cấp ngày 07/3/2014. Địa chỉ trụ sở chính: D-308, 30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc.

- Người đại diện theo pháp luật: HONG SEONG JIK, Sinh ngày: 10/10/1974. Quốc tịch: Hàn Quốc. Hộ chiếu số: M73400187 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cáp ngày 17/6/2015. Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1301, Tòa nhà 385, Chung cư Cheongna Halla Vivaldi, 107-1, Cheongna-dong, Seo-gu, thành phố Incheon, Hàn Quốc.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

- Địa chỉ: số 10 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh. Điện thoại: (+84)222.3825.232

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Đình Vinh. Chức danh: Phó trưởng phòng, phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động

- Điện thoại: (+84)222.3826.892

- Email: ndvinh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.