Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư TAEKWANG SCREEN CO., LTD liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

08/01/2024

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp: TAEKWANG SCREEN CO., LTD.

- Giấy phép thành lập số 133-03-36513.

- Ngày cấp: 01 tháng 11 năm 1998. Cơ quan cấp: Hàn Quốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: 5-522 Ho B-Dong, Dongwooddijitalpark, #1288-2, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea.)

Đại diện bởi:

- Bà:  Choi Jeongok                        Chức vụ: Giám đốc điều hành   

- Ngày sinh: 12/02/1965                 Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M19071272 cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 tại Hàn Quốc;

-Thường trú tại: 511-1006 Jugong Apt, 1844 jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAEKWANG SCREEN.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 2177512222, chứng nhận lần đầu ngày 07/11/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 31/12/2019.

- Mục tiêu và quy mô của dự án: Sản xuất và gia công các loại khung bản in dùng trong công nghệ in kỹ thuật số (không bao gồm công đoạn in ấn) với quy mô 10.000 sản phẩm/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Tổng vốn đầu tư đăng ký: 12.358.500.000 (mười hai tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm nghìn) đồng Việt Nam, tương đương 770.000 (bảy trăm bảy mươi nghìn) đô la Mỹ.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày 07/11/2008.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: + 84.251.3892378; Email: pqldn.bqlkcn@dongnai.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Ông Phan Công Khánh.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Điện thoại: + 84.251.3891945; DĐ: 0983587279;

Email: pqldn.bqlkcn@dongnai.gov.vn.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.