Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Kiên Giang SG liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

04/01/2024

1. Thông tin về nhà đầu tư

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh cấp lần đầu ngày 24/5/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 03 ngày 04/7/2022 cho dự án Khu tham quan du lịch nghỉ dưỡng Ba Động (mã số dự án 8257014586) thì thông tin Nhà đầu tư như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Kiên Giang SG; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 0312276638 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/5/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/9/2020.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 78-80 đường 1, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0949117445; email: nhthoi@gmail.com.

- Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Quang Bình, sinh ngày 13/3/1973, chứng minh nhân dân số 025439786, cấp ngày 14/7/2015 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú tại 863/68/13/32 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: KHU THAM QUAN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BA ĐỘNG.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu du lịch sinh thái nhằm phục vụ nhu cầu của người dân về du lịch sinh thái, giải trí, chăm sóc sức khỏe và tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

- Quy mô dự án: Cải tạo và xây dựng mới:

+ Khu nhà hàng tiệc cưới, karaoke, spa, cafe, quầy lưu niệm,...

+ Khu vui chơi giải trí, dã ngoại bờ biển, dã ngoại dưới tán rừng,...

+ Xây dựng homestay bằng tre 20 cái.

- Địa điểm thực hiện dự án: Tại ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (thuộc địa bàn Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh).

- Diện tích mặt đất sử dụng: Khoảng 27.620 m2.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng), 100% vốn góp của nhà đầu tư.

- Thời hạn họat động của dự án: 49 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh cấp lần đầu ngày 24/5/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 03 ngày 04/7/2022 cho dự án Khu tham quan du lịch nghỉ dưỡng Ba Động (mã số dự án 8257014586) thì thông tin tổ chức kinh tế thực hiện dự án như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Kiên Giang SG.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.

- Mã số doanh nghiệp: 0312276638. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty Cổ phần, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/5/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/9/2020.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 78-80 đường 1, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên: Lê Quang Bình, giới tính: nam, sinh ngày 13/3/1973.

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Chứng minh nhân dân: 025439786, cấp ngày 14/7/2015 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ thường trú: số 863/68/13/32 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỗ ở hiện tại: số 863/68/13/32 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 0949117445; email: nhthoi@gmail.com.

4.  Thông tin liên hệ của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 278, Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh
Trà Vinh.

- Điện thoại: (0294) 3746681 - (0294) 3746600.

- Email: banquanlykkt@travinh.gov.vn.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Diễm Chi.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp.

- Điện thoại: (0294) 3746600 - (0294) 3746685; di động: 0343445273.

- Email: diemchi2512@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.