Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MATEL liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

22/02/2024

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp: ICS CO., LTD

- Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp số 141-81-35487.

- Ngày cấp: 13 tháng 06 năm 2013. Cơ quan cấp: Hàn Quốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: 504-32 Balang-ri, Buhung-ro, Gwangtan-myeon, Paju-city, Gyeonggi-do, Korea.

- Đại diện bởi:

Ông: JEONG CHAN SOO                 Chức danh: Giám đốc

Ngày sinh: 15/02/1967                       Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu số: M16456570 cấp ngày 28 tháng 01 năm 2010 tại Hàn Quốc;

Thường trú tại: 241, Ilsan-ro, #111-1204 (Madu-dong, Baekma Maeul), Ilsandong- gu, Goyang City, Gyeonggi-do (province), Korea.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MATEL.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 2117816111. Ngày cấp lần đầu: 11/8/2016

- Mục tiêu dự án:

+ Sản xuất băng, đĩa bằng nhựa với quy mô 2.000 tấn sản phẩm/năm.

+ Sản xuất các bộ phận của ti vì, màn hình với quy mô 400.000 sản phẩm/năm.

+ Sản xuất các thiết bị chuyển đổi bằng nhựa với quy mô 500.000 sản phẩm/năm.

Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Tổng vốn đầu tư đăng ký: 11.000.000.000 (mười một tỷ) đồng, tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: + 84.251.3892378; Email: pqldn.bqlkcn@dongnai.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Trần Thị Ngọc Hạnh.

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Điện thoại: +84.251.3891945; DD: 0946.899775;

Email: pqldn.bqlkcn@dongnai.gov.vn.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.