Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Thực phẩm Gia Thái Hải Khẩu liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19/04/2024

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Công ty TNHH Thực phẩm Gia Thái Hải Khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4601002092134 ngày 24 tháng 4 năm 2002 của Cục quản lý hành chính công thương; địa chỉ trụ sở chính tại Khu kinh tế mới Sư tử lĩnh, thị trấn Vĩnh Hưng, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc.

Đại diện bởi: Ông Xie Shao He (Tạ Thiếu Hà), sinh ngày 02/11/1971; quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu số G17236160 cấp ngày 27/2/2006 tại tỉnh Quảng Đông; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 7 Hậu Thương, Bắc Môn Cư Vì, đường Giải Phóng, thị trấn Miên Hồ, huyện Kiệt Tây, Quảng Đông, Trung Quốc.

2. Thông tin về dự án đầu tư

2.1. Tên dự án: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TIN TIN

2.2. Mục tiêu, quy mô dự án: Sữa đậu nành: 6.000 tấn/năm; Sữa lạc: 3.000 tấn/năm; Nước hoa quả: 3.000 tấn/năm; Nước tinh khiết: 8.000 tấn/năm, Nước uống có ga: 10.000 tấn/năm.

2.3. Địa điểm thực hiện: Lô CN3, CCN Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh HảiDương.

2.4. Diện tích sử dụng: 1,5 ha

2.5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 24.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tư tỷ Việt Nam đồng) tương đương 1.500.000 USD (Một triệu, năm trăm nghìn US đô la). Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 16.000.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ Việt Nam đồng) tương đương 1.000.000 USD (Một triệu US đô la). Thời gian góp vốn trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.6. Tiến độ thực hiện dự án: 10 tháng, kể từ ngày doanh nghiệp nhận bàn giao đất.

2.7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Thực phẩm Tin Tin.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN3, CCN Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước uống từ sản phẩm nông nghiệp; nước tinh khiết; nước có ga.

- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 (Mười sáu tỷ Việt nam đồng) tương đương 1.000.000 USD (Một triệu US đô la).

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông Xie Shao He (Tạ Thiếu Hà), sinh ngày 02/11/1971; quốc tịch Trung Quốc; hộ chiếu số G17236160 cấp ngày 27/2/2006 tại tỉnh Quảng Đông; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 7 Hậu Thương, Bắc Môn Cu Vĩ, đường Giải Phóng, thị trấn Miên Hồ, huyện Kiệt Tây, Quảng Đông, Trung Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ cơ quan: Số 58 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 02203.852.344

Thông tin về người liên hệ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Họ và tên: Trần Thị Việt Hoa

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 0906.717.237. Email: hoaanhskhdt@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.