Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH MTV thương mại Hoàng Thi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

24/05/2024

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty TNHH MTV thương mại Hoàng Thi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về nhà đầu tư

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HOÀNG THI

Mã số doanh nghiệp: 3200228582, Đăng ký lần đầu ngày cấp lần đầu: 16/03/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 23/10/2016; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Đông Lễ, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

Người đại diện theo pháp luật bà: Trần Thị Bích Thủy.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Dự án: Sản xuất, chế biến, bán buôn, xuất nhập khẩu đồ gỗ mỹ nghệ được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 30121000009 ngày 04/12/2007;

- Mục tiêu của và quy mô của dự án: Sản xuất, chế biến, buôn bán, xuất nhập khẩu đồ gỗ mỹ nghệ;

- Quy mô: 3.000 bộ bàn ghế/năm;

- Diện tích sử dụng đất: 3.635 m2;

- Địa điểm: Cụm CN Đông Lễ - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

- Tổng vốn đầu tư: 2.980.000.000 đồng;

- Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công, xây dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2007.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

- Địa chỉ cơ quan: 128 Hoàng Diệu, phương Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 0233.3.552.285

Thông tin về người liên hệ:

- Họ tên: LÊ THỊ THƯƠNG

- Chức danh: Phó giám đốc.

- Điện thoại: 0942.987.234.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.