Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Đức Linh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

24/05/2024

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Đức Linh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về nhà đầu tư

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỨC LINH

Mã số doanh nghiệp: 3200233977 ngày cấp lần đầu: 15/02/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ: 1, ngày 13/08/2009; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ trụ sở chính: số 194 Chu Mạnh Trinh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật Bà: Lê Thị Cam.

Giấy chứng thực cá nhân: 190128814; cấp ngày: 12/5/2004. Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị.

Chỗ ở hiện tại: 194 Chu Mạnh Trinh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất ván ghép thanh đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu.

- Mục tiêu: sản xuất các sản phẩm từ gỗ để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, thu hút lao động, đóng góp ngân sách địa phương và thu lợi nhuận về cho doanh nghiệp.

- Công suất: 9.500m3 ván ghép thanh, đồ gỗ mỹ nghệ 360 bộ sản phẩm và 216m3 sản phẩm mộc dân dụng/năm.

- Địa điểm: Cụm công nghiệp Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 12.695m2.

- Tổng vốn đầu tư: 19.905.327.000 đồng.

- Thời hạn hoạt động: 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Tiến độ thực hiện: Tháng 2/2009 khởi công xây dựng; Tháng 8/2009 đưa dự án vào hoạt động.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

- Địa chỉ cơ quan: 128 Hoàng Diệu, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 0233.3.552.285

Thông tin về người liên hệ:

- Họ tên: LÊ THỊ THƯƠNG

- Chức danh: Phó giám đốc

- Điện thoại: 0942.987.234

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.