Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH HD Resist-All Việt Nam liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

03/06/2024

1. Thông tin về nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp: HD RESIST-ALL CORPORATION

Giấy phép thành lập số 801573329.

Ngày cấp: ngày 28 tháng 3 năm 2012. Cơ quan cấp: Hoa Kỳ.

Địa chỉ trụ sở : 3019 Arbor Oaks Dr. Arlington TX 76006, USA

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

Họ tên:  HENRY NGHIEP HOANG    Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/5/1959                           Quốc tịch: Hoa Kỳ

Hộ chiếu số: P484138812 cấp ngày 13 tháng 6 năm 2011 tại Hoa Kỳ;

Thường trú tại: 3019 Arbor Oaks Dr. Arlington TX 76006, USA.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HD RESIST-ALL VIỆT NAM.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 472043001051. Ngày cấp lần đầu: 24/9/2013, thay đổi lần thứ nhất ngày 03/11/2014.

- Mục tiêu dự án: Sản xuất vật liệu composit với quy mô 25.000 tấn sản phẩm/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: KCN Dệt May Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.000.000 USD. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 125.000 USD, chiếm tỷ lệ 12,5% tổng vốn đầu tư.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày cấp GCNĐT.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HD RESIST-ALL VIỆT NAM.

- Mã số thuế: 3603089941.

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Dệt May Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vật liệu composit.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.61.3892378; Email: pqldn.bqlkcn@dongnai.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Lê Thị Thu Hương.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Điện thoại: 084.251.3891945; DĐ: 0949.895584;

Email: pqldn.bqlkcn@dongnai.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.