Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Bà LEE JEONG HEE liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/10/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư Bà LEE JEONG HEE liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
 

 

1. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án: NHÀ MÁY TY & CO BẮC GIANG

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 201032000050 do UBND tỉnh Bắc Giang cấp ngày 02/10/2013

- Địa điểm thực hiện dự án: Xóm Nguội, thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH TMDV Hùng Yến).

- Thời điểm ngừng hoạt động dự án: Từ tháng 06/2019 đến nay.

- Lý do: Nhà đầu tư tự ngừng hoạt động của dự án.

2. Thông tin về Nhà đầu tư

- Nhà đầu tư: Bà LEE JEONG HEE, sinh ngày: 27/7/1956; quốc tịch: Hàn Quốc; số hộ chiếu: JR3236854 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 06/02/2006; địa chỉ thường trú: HO 1401 Dong A, Eastern Avenue, Mokdong Trapalace, Mok 1-1 dong, Yangcheon, Seoul, Hàn Quốc.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043.854.317.

* Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Loan

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043.859.606

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.