Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH J-One (người đại diện theo pháp luật là ông Jeong Daemin) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

07/06/2024

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên doanh nghiệp: Công ty J-One

- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp số: 154511-0021834 do Phòng đăng ký Eumseong - Toà án Luật chi nhánh Chengju cấp ngày 01/7/2002.

- Địa chỉ trụ sở chính: 567-2 Haksangri, Gasanmyeon, Chilgokgun, Gyeongbuk, Hàn Quốc.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Song Kweonik                               Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 13/4/1961                              Quốc tịch: Hàn Quốc

- Chức danh: Giám đốc đại diện.

- Hộ chiếu số: DG1276831; ngày cấp: 01/02/2006; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú: A-301, Beomhwa Villa, 57-5 Samseongdong, Gangnamgu, Seoul, Hàn Quốc.

- Chỗ ở hiện tại: A-301, Beomhwa Villa, 57-5 Samseongdong, Gangnamgu, Seoul, Hàn Quốc.

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án: NHÀ MÁY J-ONE BẮC GIANG.

2. Mục tiêu và quy mô dự án: Sơn mạ vỏ điện thoại di động và các linh kiện điện tử cao cấp khác 250 tấn/năm; in ấn trên vỏ điện thoại di động và các linh kiện điện tử các cấp khác 140 tấn/năm; sản xuất, lắp ráp và lắp đặt máy móc, thiết bị, hệ thống dây dẫn chuyền sơn mạ 50 tấn/năm.

3. Địa điểm thực hiện dự án: xã Hoàng Ninh (nay là phường Nếnh), huyện Việt Yên (nay là thị xã Việt Yên), tỉnh Bắc Giang.  

4. Diện tích sử dụng: khoảng 8.700 m2

5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 4.500.000 USD (Bốn triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ).

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư số 14A/GPĐT-BG ngày 17/12/2003.

7. Tiến độ thực hiện dự án: như trong hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép đầu tư 14A/GPĐT-BG ngày 17/12/2003.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH J-One – Mã số doanh nghiệp: 2400298930.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: cụm công nghiệp Hoàng Mai, thôn Hoàng Mai, thị trấn Nếnh (nay là phường Nếnh), huyện Việt Yên (nay là thị xã Việt Yên), tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.  

- Ngành nghề kinh doanh: sơn, mạ vỏ điện thoại di động và các thiết bị, linh kiện điện tử cao cấp khác; in ấn trên vỏ điện thoại di động và các thiết bị, linh kiện điện tử cao cấp khác; sản xuất, lắp ráp và lắp đặt máy móc, thiết bị, hệ thống dây chuyền sơn mạ.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: JEONG DAEMIN                                Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc; Ngày sinh: 18/6/1966; Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M15447564; ngày cấp: 26/6/2017; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú: Ho 101, In Pyeong Villa B, 47B5-3L Lnui District, 15-1 Jinpyeong-dong, Gumi-si, Gyeongbuk, Hàn Quốc.

- Chỗ ở hiện tại: thôn Hoàng Mai, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Gia Thiều – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204.3854.317 hoặc 02043.859.606.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Trà My

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Điện thoại: 0915.180.673

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.