Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Kinh doanh bất động sản

16/04/2021

Điều kiện đầu tư Căn cứ pháp lý
1. WTO, FTAs: không quy định tại Biểu cam kết.
2. Pháp luật Việt Nam: phạm vi hoạt động của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có chức năng kinh doanh bất động sản gồm:
- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.
- Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.
- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.
- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.
- Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.
Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014